• Albin Magnusson Tel: 073-14 14 111
    Johan Magnusson Tel: 0708-612 094

Här visas ett urval av våra referenser

Boden Kommun
Kolfilter för reducering av svavelväte i biogas. 

SLU Lövsta gård
Renovering och komplettering av mottagningsficka för fastgödsel och substrat .

Scandinavian Biogas
Installation av nytt kylaggregat för substrat kylning.