• Albin Magnusson Tel: 073-14 14 111
    Johan Magnusson Tel: 0708-612 094

Vi tar dina idéer
in i framtiden

Vår kapacitet är redo för era uppdrag!

Erfarenhet och processanpassad produktion
sedan mer än 70 år

EBV Plåt AB konstruerar och tillverkar komplexa plåtdetaljer med hög kvalitet. I vår CAD-miljö hjälper vi dig med ritningsunderlag eller produktanpassningar. Hela vår digitala maskinpark styrs från ritbordet vilket ger korta ställtider och exakta detaljer. 

Vi vill att varje uppdragsgivare ska känna ett stort förtroende och vara
helt höjd med vår omtalade kvalitet och leveranssäkerhet.

Sydöstra Sveriges modernaste plåtindustri

EBV plåt AB är en väletablerad legotillverkare som konkurrenskraftigt och långsiktigt tillgodoser kundbehoven.

I vår moderna produktionslina kan vi bland annat utföra laserskärning, stansning, kantpressning, svetsning och montering. Vårt mål är att alltid leverera de bästa detaljerna inom satta tidsramar.

Därför arbetar vi med att ständigt
förbättra och optimera vår kapacitet, vår organisation och våra
kundkontakter. På så sätt säkerställer vi leveranssäkerhet,
kvalitet och tillströmningen av återkommande uppdrag.

Referensprojekt