• Albin Magnusson Tel: 073-14 14 111
    Johan Magnusson Tel: 0708-612 094

N Y B Y G G N A T I O N
Vi tycker att det handlar lika mycket om funktion som form och design, vilket är lite av vårt signum!

T I L L B Y G G N A D
Vi tycker att det handlar lika mycket om funktion som form och design, vilket är lite av vårt signum!

R E N O V E R I N G 
Vi tycker att det handlar lika mycket om funktion som form och design, vilket är lite av vårt signum!

LÄS MER OM VÅRA BYGGPROJEKT

VI BYGGER MED PASSION

Vi skiljer inte på lösvirkeshus eller monteringsfärdiga hus.
Byggprojektet är ett viktigt ansvar som vi gärna är en del av.
För oss är era förväntning vår drivkraft

– och för oss räcker det väldigt långt!

KVALITET I STORT SOM SMÅTT

Vi vet att ett bra förarbete är lika viktigt som lång erfarenhet.
För oss blir ett välplanerat byggprojekt lika välgjort,
som det blir kostnadseffektivt.

– för det är slutresultatet som räknas!

LÄS MER OM VÅRA BYGGPROJEKT