• Albin Magnusson Tel: 073-14 14 111
    Johan Magnusson Tel: 0708-612 094

Vi levererar och monterar samt utför service inom vatten-, avloppsrening och samt biogas.

Välkommen till SEA Teknik AB

Vi projekterar och installerar maskinella installationer både inom ren- och avloppsvattenrening såväl som biogas, åt både kommuner och företag.
Våra medarbetare har mångårig erfarenhet från service- och entreprenaduppdrag inom vattenrening och biogasproduktion.
Verksamhetens rutiner för kvalitet och miljö följer enl. ISO 9001 samt enligt ISO 14001.
SEA Teknik AB innehar erforderliga företagslicenser för svetsning enl. Europeisk standard och kommer under 2020 att certifiera sig enl. ISO 3834-2.
SEA Teknik kombinerar modern miljöteknik med lång erfarenhet!

It seems we can't find what you're looking for.